Investeringscalculator

Invullen gegevens

Vul het type auto in. Dit is puur ter informatie (geen gevolgen voor de berekening).
Vul het soort auto in. Let op dat het type auto dus een ander dan "bedoeld" gebruik niet uitsluit. Vul dus in waarvoor de auto gebruikt zal worden.
Vul de aanschafprijs in.
Vul in of btw aftrekbaar is. De meeste ondernemers kunnen btw aftrekken. Maar de meeste non-profit organisaties niet. Artsen e/d. evenmin (meestal).
Vul de soort aanvrager in.


Disclaimer

  • Het belastingvoordeel is berekend met de belastingtarieven 2020.
  • Er wordt gerekend met de MIA-percentages en aftopping investeringsbedragen van 2020.
  • Deze berekening geeft een indicatie van het mogelijk te behalen belastingvoordeel.
  • Bij de btw berekening is rekening gehouden met de van btw vrijgestelde leges (€ 46,87).
  • Besparing motorrijtuigenbelasting t.o.v. 100% benzine personen- of bestelauto met een indicatief gewicht van 1500 kg (gewicht LEAF na gewichtscorrectie) / 1614 kg (gewicht van E-NV200 Evalia) in de provincie Zuid-Holland.
  • Er wordt geen rekening gehouden met andere voor de KIA premiabele investeringen.
  • Indien subsidies niet mogen worden gecumuleerd, wordt gekozen voor de regeling met de hoogste subsidie.
  • Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.