Investeringscalculator

Invullen gegevens

Vul het type auto in. Dit is puur ter informatie (geen gevolgen voor de berekening).
Vul het soort auto in. Let op dat het type auto dus een ander dan "bedoeld" gebruik niet uitsluit. Vul dus in waarvoor de auto gebruikt zal worden.
Vul de aanschafprijs in.
Vul in of btw aftrekbaar is. De meeste ondernemers kunnen btw aftrekken. Maar de meeste non-profit organisaties niet. Artsen e/d. evenmin (meestal).
Vul de soort aanvrager in.
Vul in waar de kentekenhouder gevestigd is.
Per situatie worden daarna andere velden ter invulling gepresenteerd die betrekking hebben op de te vervangen auto. Vul ze in.


Disclaimer

 • Het belastingvoordeel is berekend met de belastingtarieven 2019.
 • Er wordt voor gerekend met de MIA-percentages en aftopping investeringsbedragen van 2019.
 • Toekomstige wijzigingen in fiscale regelgeving zijn in deze berekeningen niet opgenomen.
 • Deze berekening geeft een indicatie van het mogelijk te behalen belastingvoordeel.
 • Bij de btw berekening is rekening gehouden met de van btw vrijgestelde leges (€ 45,-).
 • Besparing motorrijtuigenbelasting betreft 2 jaar t/m 2020 t.o.v. 100% benzine personen- of bestelauto met een indicatief gewicht van 1.230 kg (gewicht LEAF na gewichtscorrectie) in de provincie Zuid-Holland. Hoogte van het voordeel na 2020 is onbekend.
 • Subsidies zijn beschikbaar zolang het budget niet is uitgeput of de uiterste indiendatum is verstreken.
 • Er wordt geen rekening gehouden met andere voor de KIA premiabele investeringen.
 • Vamil voordeel gebaseerd op versnelde afschrijving van 75% na 1 jaar en de daaruit volgende netto contante waarde van de uitgestelde belastingbetaling bij een financieringspercentage van 2,9%, normale afschrijving van 5 jaar en geen fiscale restwaarde.
 • Kijk hier voor alle voorwaarden over de Subsidieregeling bestelauto’s zakelijk gebruik milieuzone Rotterdam.
 • Kijk hier voor alle voorwaarden van de Aanschaf elektrische voertuigen voor bedrijven in Amsterdam.
 • Kijk hier voor alle voorwaarden van de Aanschaf elektrische taxi’s voor gebruik in Amsterdam.
 • Indien subsidies niet mogen worden gecumuleerd, wordt gekozen voor de regeling met de hoogste subsidie.
 • Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.